ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
на укладання  договору про надання
послуг

Редакція від 1 листопада 2023 року
Ця Публічна оферта є публічною пропозицією щодо укладення договору про надання освітніх послуг ROHALSKA Beauty&Healh, розміщених на сайті https://www.rohalskaya.com/offers-hormones.

Для укладення договору не потрібно його підписувати. Достатньо погодитися з умовами цієї Публічної оферти, оплативши послуги Виконавця (здійснити Акцепт).

Якщо ви не погоджується з умовами цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, ви не повинні реєструватися на Сайті, оплачувати та використовувати послуги Виконавця.
1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ
Інтернет ресурси Виконавця — інтернет сайт, розміщений  за доменною адресою: https://www.rohalskaya.com/offers-hormones  (далі - Сайт) та/або на субдоменах, будь-який інший електронний сервіс, площадка мобільний додаток, месенджер Виконавця, в т.ч. Viber, Telegram, іншій, на яких розміщується ця Публічна оферта та інформація щодо Послуг Виконавця та доступна Замовнику для здійснення Акцепту.

Виконавець — онлайн - школа ROHALSKA Beauty&Health (реквізити зазначені на Сайті та/або в реквізитах цієї Оферти та/або в електронній квитанції про надання послуг). Виконавець не є закладом охорони здоров’я в розумінні Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

Замовник — фізична особа, яка здійснила Акцепт шляхом оплати послуг та/або інших продуктів Виконавця на умовах цієї Публічної оферти та додаткових умов щодо надання послуг, розміщених на інтернет ресурсах Виконавця.  Замовник не є пацієнтом в розумінні Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

Публічна оферта / Оферта — ця публічна пропозиція Виконавця, опублікована на Сайті або на іншому інтернет ресурсі, адресована будь-яким фізичним особам укласти договір про надання освітніх послуг на умовах, визначених в цій Оферті та відповідно до конкретних додаткових умов, викладених на Сайті та інтернет ресурсах Виконавця. Оферта може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного посилання на неї Замовнику через месенджери, електронну пошту, якщо останній немає можливості ознайомитися через Сайт або іншій електронний ресурс Виконавця.

Акцепт — повна й безумовна згода Замовника зі всіма положеннями Оферти та Додаткових умов, викладений на Сайті або інших інтернет ресурсах, та яка здійснюється Замовником шляхом здійсненні 100% (сто відсотків) оплати обраних ним Послуг. 

Послуги — освітні послуги (навчальні курси), інші  інфо-продукти, які надаються Виконавцем, після здійснення Акцепту на Оферти та Додаткових умов. Послуги надаються дистанційно засобами інтернет зв’язку шляхом надання доступу до особистого кабінету на інтернет ресурсах Виконавця. Послуги, які надаються згідно цієї Оферти, НЕ включають медичну допомогу та медичного обслуговування, в тому числі постановки діагнозу, призначення лікування, розшифровку аналізів, будь-які інші медичні послуги, які надаються закладами охорони здоров’я.

Договір — договір про надання Виконавцем на оплатній основі Замовнику дистанційних освітніх послуг, який вступає в дію шляхом  Акцепту Замовником даної Оферти відповідно до умов,  викладених в ній та інтернет ресурсах Виконавця на момент здійснення Акцепту. 

Додаткові умови  - інформація щодо конкретних суттєвих умов щодо Послуг та продуктів Виконавця, а саме назва Курсу, ціна, строки, термін доступу, зміст різних програм та пакетів, умови розстрочки, спеціальні акції та пропозиції, термін інші умови. Додаткові умови можуть змінюватися час від часу та є актуальними на дату Акцепту, розміщуються на Сайті та/або інших інтернет ресурсах Виконавця та є невід’ємною умовою цієї Оферти.Додаткові умови можуть бути повідомленні Замовнику шляхом направлення  посилання на інтернет ресурси Виконавця засобами електронного зв'язку (через месенджери, електронну пошту, тощо). 

Реєстрація - внесення Замовником своїх персональних даних на інтернет ресурсах Виконавця  з метою авторизації облікового запису та отримання доступу до Послуг після здійснення Акцепта.

Обліковий запис — сукупність персональних даних Замовника, внесених ним при реєстрації на Сайті або іншому інтернет ресурсі Замовника та необхідних для отримання доступу до Послуг. Обліковий запис Замовника може бути змінений або видалений ним самостійно або Виконавцем після закінчення строку  надання Послуг. 

Контент - об’єкти інтелектуальної власності Виконавця та його партнерів, що розміщені на Сайті та інших інтернет ресурсах Виконавця, в тому числі але не виключно найменування ROHALSKA Beauty&Healh, дизайн Сайту, матеріали курсів, уроків, тексти, презентації, шаблони, аудіовізуальні твори, відеокурси, фонограми, графічні зображення, та інші об'єкти, до яких Замовник отримав доступ в результаті Акцепту даної Оферти, а також ті, що є у відкритому доступі на Сайті та інших інтернет ресурсах Виконавця. Права інтелектуальної власності на Контент, в тому числіи майнові права, та права на знак для товарів та послуг (торгову марку) ROHALSKA Beauty&Healh не передаються Замовнику.
2. ПРЕДМЕТ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець надає Замовнику Послуги, а Замовник оплачує та приймає їх відповідно до умов цієї Оферти та  Додаткових умов, які діють на дату Акцепту.

2.2. Форма надання послуг - послуги надаються дистанційно, навчання на Курсах проходить онлайн через мережу інтернет, шляхом надання Замовнику доступу до Послуг на Сайті та інтернет ресурсах Виконавця. 

2.3. Всі суттєві умови надання Послуг визначаються у цій Оферті та Додаткових умовах на Сайті, інших інтернет ресурсах Виконавця або надсилаються Замовнику засобами електронного зв'язку. 

2.4. У випадку здійснення Замовником оплати за Послуги за ціною та на умовах, які вже не є актуальними на дату оплати, Виконавець повідомляє про це Замовника, пропонує актуальні ціни та умови (за наявности), або повертає кошти, якщо Виконавець відмовляється від оплати актуальної ціни. Пов’язані з поверненням коштів  додаткові витрати несе  Замовник.  

2.5. Умови цієї Оферти та Додаткових умов є обов’язковими для Замовника та Виконавця з дати Акцепту. 

2.6. Якщо Замовник не згоден з умовами Оферти, Додаткових умов та/або Політики конфіденційності,  він не вправі акцептувати Оферту.  

2.7. Якщо Замовнику не зрозумілі будь-які суттєві умови надання Послуг, він зобов'язаний до здійснення Акцепту  звернутися до Виконавця щодо їх уточнення. В іншому випадку він не має права посилатися, що йому були невідомі умови надання Послуг та з цієї підстави відмовитися від оплачених Послуг та на цій підставі вимагати розірвання Договору. 

2.8. У випадку здійснення Акцепту Замовник, вважається ознайомленим та таким, що погодився з умовами Оферти, Додатковими умовами та Політики конфіденційності.

2.9. Акцептом та укладанням Замовником Договору є здійснення ним 100% (сто відсотків) попередньої оплати обраної ним на сайті Послуги, що  свідчить про приєднання Замовника до Договору згідно ст. 633 Цивільного Кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному обома сторонами. 

2.10. Договір починає діяти з дати Акцепту, а саме отримання Виконавцем 100% оплати за Послуги на банківський рахунок. Виконавець має право надати розстрочку  оплати, що зазначається на інтернет ресурсах Виконавця.

2.11. Замовник зобов’язаний повідомити Виконавцю про себе персональну інформацію, необхідну для укладення Договору та надання послуг шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті та/або направлення менеджеру Виконавця (П.І.Б, номер телефону, електронну адресу, інші дані).

2.12. Політика конфіденційності з правилами обробки персональних даних міститься на Сайті та є невід'ємною частиною Публічної оферти.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Виконавець надає Замовнику Послуги на умовах цієї Оферти відповідно до обраного Замовником Пакету послуг згідно до  Додаткових умов, актуальних на дату  Акцепту.

3.2. Замовник отримує доступ до особистого кабінету не пізніше дня початку навчання, якщо інший строк початку навчання не вказаний у Додаткових умовах на Сайті. Замовнику забезпечується доступ до матеріалів Курсу на весь строк дії Договору (п. 10.1 Оферти), якщо інший строк доступу до матеріалів Курсу не визначено у Додаткових умовах на Сайті.

3.3.  Послуги надаються дистанційно по інтернет-зв’язку шляхом надання доступу до особистого кабінету на Сайті та/або доступу до інших інтернет ресурсів Виконавця.  

3.4. Строк надання Послуг дорівнює строку навчання відповідно до обраного Пакету послуг та визначений у Додаткових умовах на Сайті або іншому інтернет ресурсу Виконавця. 

3.5. Виконавець може змінювати зміст та дизайн Сайту та Контенту  в будь-який час  без попереднього повідомлення чи погодження Замовника.

3.6.  У випадку, якщо протягом строку навчання Замовник отримав доступ до електронних ресурсів для навчання  та отримання Послуги, але не пройшов навчання  не з вини Виконавця, кошти не повертаються та Послуга вважається наданою своєчасно.

3.7. Замовник зобов'язаний власними силами та на власний ризик забезпечити якісний інтернет зв'язок та перевірити доступ до інтернет ресурсів Виконавця.

3.8. Виконавець має право залучати спеціалістів, лекторів, партнерів, підрядників та інших осіб до надання Послуг Замовнику без погодження із Замовником. При цьому відповідальність перед Замовником несе Виконавець. 

3.9. У випадку проведення живих зустрічей Виконавцем протягом навчання, Виконавець заздалегідь повідомляє про це Замовника та надсилає умови участі.

3.10. Контент Виконавця, до якого Замовник отримав доступ в результаті оплати Послуг, не підлягає скачуванню та копіюванню Замовником, якщо про право на скачування чи копіювання не зазначено письмово Виконавцем на інтернет ресурсах, де знаходяться Контент та матеріали Курсу.
4. ЦІНА ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ
4.1.  Замовник здійснює оплату Послуг в національній валюті України (гривні) за цінами, вказаними на Сайті або іншому інтернет ресурсі Виконавця у Додаткових умовах, що діють на момент Акцепту.

4.2. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі на банківський рахунок Виконавця шляхом банківського переказу або через підключені платіжні системи. Замовник зобов'язаний повідомити про платіж та направити копію квитанції на електронну пошту Виконавця.

4.3. Витрати, пов'язані з оплатою Послуг (комісія обслуговуючого банку Замовника, в тому числі за переказ та конвертацію валюти, комісія платіжної системи) несе Замовник, якщо інше не вказано на Сайті або в платіжних реквізитах при здійсненні платежу.

4.4. У випадку оплати Замовником Послуг шляхом оформлення  розстрочки платежу, витрати та відповідальність, пов’язані з розстрочкою несе Замовник за власний кошт. При оплаті на умовах розстрочки у випадку відмови в подальшому від оплати Послуг у визначений Сторонами строк, Виконавець має право зупинити надання Послуг та обмежити Замовника в доступі до послуг (матеріалів Курсу) та особистого кабінету  до повної оплати.

4.5. Виконавець не несе відповідальність за послуги третіх осіб щодо застосуванням платіжних інструментів та операторів платіжних систем,  та має право відмовити Замовнику у наданні Послуг у випадку, якщо кошти не були зараховані на банківський рахунок Виконавця. Будь-які ризики щодо перерахування коштів несе Замовник до моменту зарахування коштів на банківський рахунок Виконавця.

4.6. Замовник здійснює оплату  Послуг на умовах 100% попередньої оплати, якщо Сторони не домовилися про інше.  У випадку, якщо Замовник здійснив часткову оплату за Послуги без погодження з боку Виконавця, Виконавець має право  відмовитися від надання Послуг та наданні доступу до навчання до отримання повної оплати або повернути суму часткової оплати без погодження з Замовником. 

4.7. Замовник за згодою Виконавця має право змінити оплачений пакет Послуг і перейти на інший пакет Послуг за більшою вартістю, за умови доплати різниці у ціні пакетів та наявності вільних мість. У такому випадку, перехід на інший пакет здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з дати оплати.
5. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
5.1. Замовник має право відмовитися від оплачених Послуг та вимагати повернення оплати виключно до дати початку навчання протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати оплати при виконанні  умов, визначених п.5.2 даної статті Оферти. В разі порушення зазначених в цьому пункті строку та умов відмови оплата не підлягає поверненню Виконавцем.  

5.2. Грошові кошти за оплачені Послуги Виконавця не повертаються  Замовнику якщо він: 1) подав заяву про відмову від навчання та повернення оплати пізніше ніж 14  (чотирнадцять) календарних днів з дади оплати; 2)розпочав навчання шляхом отримання доступу до особистого кабінету та Послуг, в тому числі матеріалів Курсу;   3)  скачував або копіював Контент. 

5.3. При повернені коштів Виконавець має право утримати вартість фактично наданих Замовнику Послуг та Контенту за цінами, що діють на момент повернення, а також всі додаткові витрати, пов'язані з відмовою. 

5.4. Повернення грошових коштів, що надійшли в рахунок оплати Послуг, проводиться за письмовою заявою Замовника, направленої в службу підтримки, контакти якої зазначені на Сайті. У запиті про повернення коштів повинні бути зазначено: ПІБ, дата та сума до повернення,  причини, через які Замовник просить повернути кошти, підтвердження відсутності умов, визначених в п. 5.2 цієї статті, реквізити для переказу грошових коштів і прикладені копії документа, що посвідчує особу Замовника (паспорта) та документа про оплату Послуг (квитанції)/банківської виписки/чеку). У випадку ненадання будь-якої інформації з перерахованої в цьому пункті, Виконавець має право відмовити в поверненні коштів.

5.5. Рішення про повернення коштів або про відмову в поверненні коштів приймається Виконавцем протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання ним письмової заяви Замовника про відмову від Послуг та повернення оплати.

5.6. Повернення грошових коштів у випадках, передбачених Офертою, здійснюється Виконавцем протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів  з дати прийняття рішення щодо повернення оплати у тій же формі та на той же рахунок, з якого Замовником була проведена оплата, якщо Сторони не домовляться про інше. 

5.7. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні Послуг з поверненням оплати пропорційно до фактично наданих послуг  (про що Замовник повідомляється письмово)  у випадку технічної неможливості надати Послуги, а також у інших випадках, встановлених цією Офертою. 

5.8. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні Послуг  без повернення оплати у випадку надання Замовником завідомо неправдивих даних про себе при здійсненні реєстрації на електронних ресурсах Виконавця. 

5.9. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні Послуг без повернення оплати за Послуги (про що Замовник повідомляється шляхом направлення електронного повідомлення) у випадку грубого порушення умов цієї Оферти / Договору, в тому числі: скачав Контент (матеріали Курсу) без дозволу Виконавця; розповсюджує Контент (матеріали Курсу) на користь третіх осіб або у відкритому доступі в публічних/приватних чатах;  надав доступ до особистого кабінету та Контенту  (матеріалів Курсу) третім особам; порушує майнові та/або немайнові права інтелектуальної власності Виконавця (авторські права) на Контент.

5.10. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг та/або припинити в будь-який момент надання Послуг, якщо у Замовника є заборгованість по оплаті Послуг. При цьому Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за таке припинення. Також Виконавець має право обмежити доступ до Послуг та/або Особистого кабінету  до повного розрахунку.

5.11. Виконавець залишає за собою право відмовитися від надання Послуг та розірвати Договір в односторонньому порядку без повернення грошових коштів Замовнику, з правом відключення Замовника від доступу до Послуг, матеріалів навчального курсу, Сайту та інтернет ресурсів,  в разі: публікації Замовником в публічних інтернет ресурсах, на Сайті Виконавця, в коментарях або в публічних чатах в ході надання Послуг недостовірної, неправдивої інформацію щодо Виконавця та його Послуг, розпалювання конфліктів, виявлення завідомо шахрайських дій з боку Замовника по відношенню до Виконавця, порушення майнових та немайнових прав інтелектуальної власності щодо Контенту, використання нецензурної лексики або висловів, які принижують репутацію Виконавця та/або ображають інших учасників навчального процесу, публікації на Сайті або  інтернет ресурсах Виконавця, рекламної інформації та спаму. 

5.12. Виконавець залишає за собою право відмовитися від надання Послуг та припинити дію Договору в односторонньому порядку  без повернення грошових коштів Замовнику, в тому числі закрити доступ до Послуг та Контенту та облікового запису без повернення грошових коштів Замовнику в разі встановлення факту передачі останнім на користь третіх осіб доступів до особистого кабінету на Сайті, інших інтернет ресурсах Виконавця замість себе або наряду із собою, в тому числі шляхом передачі індивідуальної посилання (URL). У разі виявлення такого факту Замовник має право на стягнення з Виконавця штрафу в розмірі 100% від вартості оплачених Послуг.
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Виконавець має право:
6.2. Виконавець зобов'язаний:
6.3. Замовник має право на:
6.4. Замовник зобов'язується:
7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
7.1. Контент, доступний на Сайті та інтернет ресурсів Виконавця, є об'єктом інтелектуальної власності Виконавця (або його партнерів). Контент, доступ до якого отриманий Замовником в результаті Акцепту цієї Оферти, може бути використаний ним виключно для особистого (некомерційного) користування без права передачі (оплатно чи безоплатно) третім особам та/або розміщення на публічних інтернет ресурсах. 

7.2. Контент є об’єктом захисту інтелектуальної власності за законом. За будь-які порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця на Контент, Замовник несе відповідальність згідно чинного законодавства України, а також цієї Оферти.

7.3. Виконавець є власником знаку для товарів та послуг (ТМ) ROHALSKA Beauty&Heals. Використання Замовником ТМ ROHALSKA Beauty&Heals та Контету в комерційних цілях є порушенням прав інтелектуальної власності Виконавця та відповідальність відповідно до цієї оферти та чинного законодавства України з відшкодування Замовником матеріальних збитків. 

7.4. Виконавець залишає за собою право відмовитися від надання Послуг та припинити дію Договору в односторонньому порядку, в тому числі закрити доступ до Контенту та особистого кабінету на Сайті без повернення грошових коштів Замовнику в разі встановлення факту порушення прав інтелектуальної власності, а саме розміщення та/або продаж Замовником Контенту від власного імені на сторонніх ресурсах з метою продажу або безоплатного розповсюдження. 

7.5. У випадку незаконного  комерційного використання знаку для товарів та послуг (назви) ROHALSKA Beauty&Heals та/або Контенту Виконавця, Замовник зобов’язаний компенсувати Виконавцю збитки з розрахунку визначеної вартості комерційного використання Контенту (п.7.7 Оферти) за весь період незаконного використання та сплачує Виконавцю штрафу в розмірі 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень. 

7.6. Виконавець має права вимагати негайного припинення порушення прав інтелектуальної власності безпосередньо від Замовника та/або через власників/розпорядників електронних ресурсів, на яких незаконно розміщений Замовником Контент (Google, Facebook, YouTube, Telegram, Viber, маркетплейси та реєстраторів доменних імен). 

7.7. У випадку комерційного використання Замовником Контенту без письмової згоди Виконавця вартість такого використання авторських прав на Контент оцінюється в 1 000 000 (один мільйон) гривень за кожний календарний місяць використання Контенту. 

7.8. За порушення прав інтелектуальної власності Виконавець може додатково притягнути Замовника до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України шляхом звернення до судових та правоохоронних органів та установ.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Виконавець та Замовник несуть відповідальність за порушення умов Договору відповідно до чинного законодавства України та умов цієї Оферти. Виконавець не несе відповідальність за стан здоров’я Замовника протягом навчання та не надає медичної допомоги в разі його погіршення. Замовник бере на себе повну відповідальність за стан свого здоров’я та лікування протягом навчання та зобов'язується порадитися з особистим лікарем. 

8.2. Всі суперечки по Договору між Виконавцем і Замовником вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди — згідно з чинним законодавством України.

8.3. У випадку відмови Замовника від Договору в односторонньому порядку,  кошти, сплачені на користь Виконавця за Послуги не підлягають поверненню, крім випадків, визначених у ції Оферті. 

8.4. Якщо протягом строку надання Послуги Замовник з будь-яких обставин, які не залежать від Виконавця, не отримав Послугу, вона вважаються наданою Виконавцем належним чином.

8.5. Сторони не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто обставинами непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: відключення електроенергії, пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, бойові дії, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання Договору. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик та наслідки форс-мажорних обставин. Виникнення форс-мажорних обставин має бути юридично засвідчено та підтверджено Стороною, яка на них посилається, якщо між Сторонами виник спір, відповідною довідкою Торговельно-Промислової Палати України або іншого уповноваженого органу. 

8.6. Замовник не може посилатися на дію форс-мажорних обставин як на підставу звільнення від відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності  Виконавця на Контент.

8.7. Виконавець не гарантує абсолютну безпомилковість Послуг і дає гарантію того, що зробить всі розумні зусилля й міри задля мети недопущення цього. Якщо Замовник виявить помилки або неточності, він повідомляє про це Виконавця, який за наявної можливості безкоштовно виправляє недоліки в найкоротший термін. 

8.8. У разі виникнення у Замовника претензій або запитань щодо наданих Послуг, він може звернутися до Виконавця з письмовим запитом, у якому має вказати суть претензії, зміст вимоги, своє ім'я та прізвище, електронну адресу та номер телефону. Такий запит має бути відправлений в електронній формі на вказану на Сайті електронну скриньку Виконавця протягом 1 (одного) робочого дня з моменту виникнення претензії/питання. 

8.9. За результатом розгляду претензії Виконавець приймає рішення про задоволення претензії та усунення недоліків або відмову у задоволенні претензій. За результатами розгляду претензії Виконавець направляє письмову відповідь на електронну адресу Замовника протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати її отримання.

8.10. По закінченню строку, визначеного для надання Послуги, вона вважається наданою та не потребує підписання Акту приймання-передачі наданих Послуг.
9. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
9.1. Персональні дані Замовника обробляються Виконавцем на Сайті відповідно до Політики конфіденційності, вимог чинного законодавства  України, зокрема але не виключно Законом України "Про захист персональних даних", Законом України "Про доступ до публічної інформації".

9.2. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною даної Оферти.

9.3. Акцептування Публічної оферти є безумовним погодженням з умовами Політики конфіденційності.

9.4. При оплаті Послуг банківською карткою (включаючи введення номеру картки), обробка платежу відбувається на сайті міжнародної платіжної системи. Конфіденційні дані Користувача  (номер картки, CVV-код, строк дії, тощо не надходять до Виконавця, їх обробка повністю захищена і ніхто, у тому числі Виконавець, не має доступу до них.

9.5. Здійснюючи Акцепт, Замовник надає згоду на: 

(А) організацію та ведення фото-, аудіо- і відеозйомки, а також веб-трансляцій відкритих занять і заходів (сесій, розборів і групових занять) зі своєю участю;

(Б) використання фото- і відео- матеріалів, які  містять зображення, голос, відзиви та коментарі з чатів  в рекламних цілях (в тому числі, на їх переробку і розміщення в мережі Інтернет).
10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набуває чинності з дати Акцепту та діє по дату закінчення терміну навчання та доступу до матеріалів Курсу  відповідно до обраного Пакету.

10.2. Строк доступу до Контенту  визначається на Сайті відповідно до умов обраного Замовником пакету Послуг та в будь-якому випадку не може перевищувати 1 (один) календарний рік з дати Акцепту, якщо інший строк не зазначений у Додаткових умовах на Сайті.  

10.3. Термін дії Договору також може бути закінчений достроково за ініціативою сторін у випадках, визначених в цій Оферті.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Визнання недійсними окремих пунктів Договору не тягне недійсність всього Договору.  

11.2. Виконавець має право вносити зміни до Оферти шляхом оприлюднення на Сайті та або Інтернет ресурсах. 

11.3. Для вирішення будь-яких організаційні або технічних питань Користувач має звертатися до технічної підтримки на електронну пошту, зазначену на Сайті.

11.4. Відповідь на запит Замовника надається Виконавцем у робочі дні протягом 72 годин з дати отримання запиту.

11.5. Часом вчинення будь-яких дій в рамках Оферти та Договору є Київський час.

11.6 Замовник підтверджує, що до Акцепту він ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами та обов’язками передбаченими даним Договором, Послугами, що будуть надані за цим Договором, а також з правами і обов’язками визначеними Законом України «Про захист прав споживачів».
12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Коляда Олександр Костянтинович
IBAN UA22 305299 00000 26000016209672
у банку ПАТ “ПриватБанк” МФО 300711
Код ЄДРПОУ 3175613932
Запис про державну реєстрацію в ЄДРЮОФОП
№ 2 067 000 0000 155491 від 17.02.2014
Платник єдиного податку III групи
Адреса: 02002, м. Київ, вул Луначарського 1/2 77
ФОП ЧАГАЄВ ОЛЕКСАНДР РІНАТОВИЧ
01022, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 37, кв. 303
ЄДРПОУ 3490616151
Банківські реквізити: UA033220010000026007320033937 
Банк отримувача: АТ"УНІВЕРСАЛ БАНК"
Платник єдиного податку, 3 група